View this site in : Engels
test

Verpakking

Afbeelding 1

Levenscycli van producten worden korter en korter. Hierdoor is er een groeiende vraag naar flexibele verpakkingstechnieken. Een andere belangrijke driver voor de verpakkingsindustrie is het verhogen van de kwaliteit van het eindproduct en en verhoging van de meer duurzaamheid.

Caldic Techniek deelt haar specifieke kennis van conveyors, tandriemoverbengingen en motion control graag met de machinebouwer om aan deze specifieke wensen optimaal invulling te geven. Voornamelijk door het technisch slim inzetten van producten wordt gestreefd naar maximale output tegen minimale kosten.

In eigen huis produceren wij tandriempoelies en hebben wij de faciliteit om producten samen te bouwen of aan te passen zodat een maximale functionaliteit wordt verkregen.

Samen met u en onze partner leveranciers zijn wij door een zeer open en intensieve samenwerking in staat nieuwe ontwikkelingen te stimuleren die op de snel veranderende vraag inspelen.