Quality, Health, Safety & Environment

Bij Caldic Techniek zetten we ons dagelijks in om de economie en de maatschappij in beweging te houden. Omdat wij als bedrijf nauw betrokken zijn bij talrijke en omvangrijke productie- en transportprocessen, begrijpen wij goed wat de schaal en impact is van dergelijke processen die samen de mondiale economie vormen. Daarom vinden we het belangrijk om op bewuste wijze om te gaan met de ecologische voetafdruk van onze activiteiten en die van onze partners.

Duurzaamheid

Gemotiveerd om de samenleving vooruit te helpen, zijn wij elke dag actief bezig met de invloed van onze activiteiten op de wereld om ons heen. Zo hergebruiken we alle verpakkingsmaterialen die ons magazijn binnenkomen, wekken we onze eigen stroom op met zonnepanelen en zetten we ons samen met onze partners in om productieprocessen en transportlijnen schoner en efficiënter te laten werken. Tevens zetten we ons in voor een gezonde werk- en leefomgeving voor onze werknemers.

Gezondheid en Veiligheid

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers zijn van het grootste belang. Daarom hebben wij een programma geïmplementeerd om een gezonde en veilige werkomgeving te kunnen garanderen. Met het Safety programma zorgen we ervoor dat we continu voldoen aan alle voorschriften en normen en werken we aan het verantwoord sturen van prestatieverbeteringen.

Kwaliteitsmanagement

Bij Caldic Techniek hechten we uiteraard ook groot belang aan het garanderen van kwaliteit van onze producten en diensten. Zo voldoet ons QMS aan internationaal erkende ISO normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001. Naast het QMS hebben we bij Caldic Techniek ook een QHSE rapportagesysteem. Naast gezondheids- en veiligheidskwesties identificeren we hiermee ook product- en procesgerelateerde problemen. Deze systemen helpen ons continu inzicht te houden in onze processen en onszelf waar mogelijk te verbeteren.

Ecovadis

De Ecovadis certificering beoordeelt bedrijven op diverse criteria omtrent milieu en sociale factoren. Na een onafhankelijke en uitgebreide analyse deelt Ecovadis certificeringen uit die een inzage geven in de inspanningen en resultaten die bedrijven op sociaal- en milieuvlak behaald hebben.

Gouden Certificering

Bij de laatste Ecovadis certificering heeft Caldic Techniek goud behaald. Met deze gouden certificering behoort ons bedrijf tot de 5% best presterende organisaties wereldwijd op het vlak van diverse indicatoren op sociaal en milieu vlak. Naast deze erkenning voor onze inspanningen betekent een gouden certificering voor onze klanten dat zij erop kunnen vertrouwen dat een samenwerking met Caldic Techniek een ethische en milieuvriendelijke keuze is.

Caldic Techniek streeft ernaar in 2025 de platinum Ecovadis certificering te behalen. Hiertoe zullen we de komende jaren inzetten op het boeken van vooruitgang in het verminderen van ons energieverbruik, het verder verduurzamen van onze verpakkingen en het uitbreiden van ons portfolio met producten met een lagere ecologische voetafdruk.

De QHSE & Veilgheid medewerkers